Sokobanja hotel

 Sokobanja Garni Hotel Soko Terme

Garni Hotel Soko Terme

Lokacija ....... Sokobanja
Adresa ....... Kneza Milosa bb
Vrsta smeštaja ....... hotel
Email adresa ....... info@sokoterme.net
Telefon ....... +38118884856,

3000-5000 detaljnije